Thơ

Khúc biệt ly

Anh chờ ai dưới tàng cây bóng mát
Trời nắng hanh nghe tin bão sắp về
Anh chờ ai giữa mùa hiu quạnh
Đón cơn mưa chiều tắm gội đam mê
Em đã xa từ đêm mưa bão
Lúc tình ta cũng giông tố dại cuồng
Phút biệt ly không bàn tay vẫy
Trái tim hờn rỉ máu yêu đương
Và đêm nay anh chờ ai nữa
Bờ vai thon, hương tóc xuân thì
Em biền biệt đường mây nẽo gió
Hẽm xưa buồn, căn gác lạnh…Anh đi!…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.