Thơ

Quận 9 buồn

Hôm nay trời không nắng
Phố xá chừng hắt hiu
Hẻm dài như lặng vắng
Bước mòn như liêu xiêu
Nhưng đường phố vẫn đông
Vẫn người qua kẻ lại
Tâm hồn mình trống không
Nên bước chân mê mãi
Trời âm u lạnh lẽo
Quận Chín buồn đơn côi
Mưa về giăng khắp nẽo
Nhớ những ngày xa xôi…

(19/9/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *