Thơ

Mẹ xưa

Tôi về với chuối ba hương
Với xôi nếp mật; với đường mía lau
Nhớ ai như nhớ buồng cau
Nhớ ai như nhớ dạt dào biển xưa
Nghẹn ngào đêm lắng tiếng mưa
Chợt nghe nước mắt cũng vừa chảy xuôi…

(05/9/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.