Thơ

Thời gian

Mẹ nằm dỗ giấc sớm trưa
Thời gian như mãi trôi bừa tháng năm
Lòng con muối xát kim châm
Đêm đêm thao thức lệ đằm tim côi
Bớt nhiều mong ước xa xôi
Mùa yêu thương chỉ đắp bồi vườn xưa
Héo tàn cây trái trong mưa
Thời gian vẫn cứ dẫm bừa
Qua nhanh…
(22/7/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *