Thơ

Quận 9 chiều mưa

Chiều mưa quận Chín càng hiu hắt
Phố trọ buồn trầm mặc
Nhớ em
Muốn chạy một vòng ra phố
Để xem
Đường lung linh mưa
Người xe thưa vắng
Phút bâng khuâng
Phố ngày thinh lặng
Mưa xoay vòng
Muôn nẽo
Về đâu?
Tiếng mái tôn rì rào
Rì rào
Mãi thật lâu
Và gió thốc như từ mùa mưa ấy
Ướt sũng cả mùa yêu đến vậy
Những căn gác đợi chờ
Người phiêu lãng dừng chân…
(21/8/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *