Thơ

Hò hẹn

Trời chuyển mưa
Đem đồ phơi vô chưa?
Ồ không
Là Sài Gòn mà chứ đâu phải Gia Canh
Làm mình cứ tưởng
Định Quán có mưa không
Khu nhà mình trời đang chuyển?
Gió thốc sân nhà, chớp loé từng cơn
Ôi nhớ nhiều
Đã một tuần hơn
Con hẻm đá lao xao
Bếp nhà rực lửa
Con ngỗng trong chuồng kêu vang đòi bữa
Cún nhỏ nghịch hoài, đang tha dép đi đâu?
Đứa cháu ôm ba lô của mình
Đem đến
Chỉ một câu:
“Kẹo, kẹo ba ơi! Kẹo nè. Màu đỏ”
Bữa cơm dọn lên
Thức ăn ngon quá
Cá rô đồng, canh cải ngọt mẹ vừa hâm
Trời bên ngoài từng giọt lâm râm
Gió mát thoảng đưa
Vùng Gia Canh yên ả
Một tiếng thét trong lòng
“Ôi nhớ quá!”
Hẹn cuối tuần mình lại rong chơi…
(01/7/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.