Thơ

Chuyến xe đêm

Buổi tối trời quang mây tạnh
Chuyến xe lăn bánh dặm trường
Tam Hiệp, Dầu Giây, Phú Túc
Tôi về Định Quán thân thương

Đói quá, thèm cơm mẹ nấu
Về nhà chắc mười giờ hơn
Nhớ Nam, Heo, Bo, Tí, Nhót
Hai tuần mà ngỡ tháng non

Sắp đến La Ngà thì phải
Gia Canh gần đó không xa
Giờ này cả nhà sắp ngủ
Ta về ta lại với ta…
(20:54 – 24/5/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.