Thơ

Về Định Quán

Rẽ trái, nhà tôi ở cuối đường
Ban mai sương mỏng vẫn còn vương
Đá sỏi reo vui hồn thu thảo
Bụi đất mờ phai nẽo dặm trường
Nhớ quá, tôi về ơi chín nhớ
Thương nhiều, em gọi ấy mười thương
Qua Đá Ba Chồng tim giục giã
Nỗi nhớ Gia Canh cũng khác thường…
(12/3/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.