Thơ

Chút tình xa

Buổi sáng mưa rơi, rơi đủ ướt
Hẽm dài phố vắng, vắng người qua
Bên góc quán quen, quen thầm lặng
Nghe hồn trống lạnh, lạnh tình xa
Chiều chủ nhật buồn, buồn ngủ thế?
Đêm rồi thao thức, thức mình ên
Nhớ quá cuộc tình, tình tuyệt vọng
Yêu người trọn kiếp, kiếp buồn tênh…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *