Thơ

Giấc hồng

Chiều rồi nắng vẫn chói chang
Đìu hiu phố trọ võ vàng đợi mưa
Bên ngoài đường chắc vắng thưa
Tháng tư chưa hết cũng vừa nhớ mong
Hỏi người có biết hay không
Xa nhau mấy nỗi, giấc hồng phôi pha
Đường về, lâu quá, hoá xa
Thời gian chậm bước, nỗi nhà bâng khuâng
Như vừa về đến vuông sân
Ùa ra những dáng thiên thần dấu yêu…

(18/4/2020)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.