Thơ

Em ở đâu?

Saigon mưa cho mịt mờ dáng nhỏ
Em đâu rồi trong hối hả dòng xe
Cặp kính anh ròng ròng nước phủ che
Chiều quận 7 nỗi buồn thêm se lạnh
Về gác trọ (tháng ngày như lẫn tránh
Trốn tuổi già hiu quạnh bơ vơ)
Ngọn gió lùa dào dạt những vần thơ
Vừa mới gặp lại nghìn trùng xa cách
Em ở đâu, tình tôi xưa ngờ nghệch?
Trên lối đời hai ngã mãi song song!…

(Chiều mưa 17/6/2013)
Sĩ Huỳnh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.