Thơ

Đường luật Định Quán

Định quán đường gần bỗng hoá xa

Đi hơn ba tiếng mới đến nhà

Xe chật như nêm, nhiều ghế súp

Đường đông như hội, lắm xe ca

Khắp chốn còn nung theo nắng nóng

Bầu trời đang chuyển tưởng mưa sa

Đi mãi Dầu giây chưa thấy tới

Định quán đường gần bỗng hoá xa…

(29/4/2019)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.