Thơ

Cát bụi

Cà phê buồn, chủ nhật Nắng Thuỷ Tinh

Tình Nhớ dạt dào, Ướt Mi lắng đọng

Em vẫn mãi đâu đây, Bên Đời Hiu Quạnh

Nghe Những Tàn Phai, anh Một Cõi Đi Về

Diễm Xưa, Lời Buồn Thánh đam mê

một Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Nhìn Những Mùa Thu Đi vội vã

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.