Thơ

Mình ên

Mình ên về lại Saigon
Mình ên, cao tốc xe bon đường dài
Mình ên,cảnh vật u hoài
Mình ên, giọt nắng cuối ngày bâng khuâng
Mình ên, mùa sắp sang xuân
Mình ên, đồng lúa đang gần lại xa
Mình ên, trời đất bao la
Mình ên, một kiếp nhạt nhoà phiêu linh
Mình ên, cõi tạm nhân sinh
Mình ên, ta lại một mình, mình ta…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.